• Print
  • Print

Velkommen til Fagligt Udvalg for Ernærings­assistent­uddannelsens konference om Fastholdelse og rekruttering.

Gå til tilmelding Fyld.gif Hent program


Vi står over for en ny ungdomskultur - en kultur, hvor selvbevidsthed og ønsket om at være "på" og brænde igennem er stort. Valget af uddannelse er en del af elevernes identitet - og skal vi sikre tilgangen til uddannelsen, må vi kunne møde eleverne, der hvor de er. Vi skal bryde vanetænkningen! Og få formidlet mulighederne for selvudvikling og selvrealisering igennem uddannelsen.
En god sammenhæng mellem skole og praktik er med til at sikre, at eleverne udvikler sig, udfordres og motiveres.
Desuden viser flere undersøgelser, at en kombination af praktik og skole for mange unge er en motiverende faktor for både valg af uddannelse og for at blive i uddannelsesforløbet. Derfor er det centralt at sikre sammenhængen mellem skole og praktik.
Deltagelse i konferencen vil give ny viden om og idéer til, hvordan uddannelsen bliver endnu mere attraktiv for de unge.

Tilmeld dig senest 13. september 2010 vha. nedenstående formular.

Sted: Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København K.

Pris: 1250,- kr. Tilmelding er bindende.