• Print
  • Print

FUE

Kvalitet i uddannelsen og samarbejde mellem skoler og virksomheder

Gå til tilmelding Fyld.gif Hent program

Konferencen:
Lokale uddannelsesudvalg, skoler, praktikværter og det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen har et stort fælles ansvar for at sikre kvaliteten i uddannelsen. Samarbejdet mellem skoler og virksomheder er en helt afgørende forudsætning for at nå det mål.

Afsættet for årets konference er kvalitet i uddannelsen og samarbejde mellem skoler og virksomheder. Der ses på dette ud fra forskellige vinkler – transfer, fastholdelsesinitiativer og praktikmål.

Det er en udfordring at overføre læring fra skole til praktik – og omvendt. Transfer – evnen til at anvende viden og kunnen i forhold til praksis – er central. Både skoler og virksomheder skal være i stand til at fremme transfer – hvis vi skal sikre, at eleverne får omsat det, de lærer, så det giver mening for dem, og så de fortsætter i deres uddannelse. En god sammenhæng mellem skole og praktik er med til at sikre, at eleverne udvikler sig, udfordres og motiveres.

Nye undersøgelser peger på, at frafaldet på erhvervsuddannelserne i de kommende år bliver større, og der er derfor brug for et fornyet fokus på fastholdelse. Mange skoler har fokus på fastholdelsesinitiativer, og vi kan inspireres til at handle på nye måder ved at lytte til hinanden. Hvad virker?

Det faglige udvalg har taget initiativ til en opdatering af praktikmålene for uddannelsen. De nye praktikmål udvikles her i efteråret 2012, og på konferencen kan du være med til at drøfte og sætte dit præg på praktikmålene.

Målgruppe:
Medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for ernæringsassistentuddannelsen.
Ledere og faglærere fra de erhvervsskoler, der udbyder ernæringsassistentuddannelsen.
Nuværende og kommende praktikværter for ernæringshjælperelever og ernæringsassistentelever.

Formålet med konferencen:
Fagligt Udvalg ønsker med denne konference at sætte fokus på kvalitet i uddannelsen.
Udvalget ønsker desuden at indbyde til en åben debat om de nye praktikmål.

Tid: Torsdag d. 29. november 2012 kl. 9.00-16.00

Sted: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Tilmelding: Senest 18. november 2012 

Pris: Kr. 1.350,00