• Print
  • Print

Statusmøde om ernæringsassistentuddannelsen efter reformen

Fagligt udvalg inviterer hermed til en fælles drøftelse af resultaterne af erhvervsuddannelsesreformen på ernæringsassistentuddannelsen.

Vi vil sætte fokus på jeres gode erfaringer og jeres udfordringer som følge af reformen og sammen afklare forslag til eventuelle fremadrettede initiativer – herunder også set i relation til trepartsaftalens dimensionering med adgangsbegrænsning på ernæringsassistentuddannelsen.

Det ligger fagligt udvalg meget på sinde at skabe rammerne for en konstruktiv dialog på mødet. Dagen tilrettelægges med vekslende korte indledende oplæg til de forskellige emner, deltagernes mulighed for at bidrage med input og drøftelser i plenum.

Forud for mødets start inviteres på en frokostbuffet – se programmet HER.

Sted: Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Dato: 12. oktober 2017 - kl. 11:30 - 16:00

Pris: Kr. 200,00 pr. deltager

Tilmeldingsfristen er overskredet.