• Print
  • Print

Augustseminar 2017

AUGUSTSEMINAR 2017 – faglige metoder

Augustseminaret blev afholdt den 17. og 18. august 2017 i sol og regn, men med udsigt til havet på Kursusstation Knudshoved i Nyborg.

I år havde vi fokus på brugen af faglige metoder, som svar på opgaveløsningen på velfærdsområdet, og hvordan man som AMU underviser kan støtte deltagerne i forhold til at arbejde med nye metoder.

På seminarets første dag blev rammen for de senere drøftelser sat af Lektor Jesper Dammeyer, der gennem sit oplæg perspektiverede den tilstedeværende kompleksitet, der ligger ud fra forskellige samfundsmæssige tilgange, styringsmekanismer og ikke mindst en nødvendig kritisk stillingtagen til, hvordan metoder skal anvendes i relation til praksis.

Derefter blev der, gennem to workshops, givet to eksempler på konkrete faglige og aktuelle temaer, hvor betydningen af – og valget af metode er særdeles vigtig.  Det var henholdsvis "Den mentaliserende tilgang" og "Den ressourceorienterede tilgang".

På seminarets anden dag var fokus rettet mod, hvad det kræver som underviser i forhold til at undervise i metoder, når AMU-deltagerne gennem undervisningen skal blive rustet til, at møde udfordringerne i en velfærdssektor, hvor tilgange og metoder er i hastig forandring. Her blev der blandt andet taget fat i fx den elektriske udfordring; fx forholdet mellem bredde og dybde og de mange metoder i undervisningen, hvad man gør når metoder modsiger hinanden, og hvordan der sikres faglighed og ikke "ca. viden".   

Oplæg og diverse materiale kan findes i menuen til venstre.

Udsigt over vandet

Tilmeldingsfristen er overskredet.