• Print
  • Print

Augustseminar 2018

 

Der skal en del til at ændre på den faste tradition for, at Augustseminaret holdes i august.

Begrundelsen for udsættelsen til november skal findes i Trepartsaftalen om AMU. Aftalen vil få vidtrækkende konsekvenser for rammer og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, og de kommende ændringer udgør "den brændende platform" i forhold til seminaret.

Sidst i november vil en del af indsatserne i forlængelse af Trepartsaftalen være blevet mere synlige. EPOS vil derfor gerne inddrage uddannelsesledere og undervisere i overvejelser og ideer om:

Hvordan vil ændringerne i forlængelse af Trepartsaftalen få betydning for undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse?

Der er flere indsatser, der vil påvirke udbuddet af AMU og undervisningens tilrettelæggelse – og seminaret vil først og fremmest tage udgangspunkt i indførelsen af prøver på AMU.

  • Hvilke typer af prøver bliver tilgængelige
  • Hvordan kan indførelsen af prøver medvirke til at udvikle undervisningen i positiv retning
  • Hvordan kan forskellige prøveformer indgå i undervisningen på forskellige måder

Seminaret bliver derfor bygget op omkring viden om og erfaringer med:

  • De prøveformer, som der lægges op til at anvende på EPOS' område
  • Sammenhænge mellem undervisningsmetoder, værktøjer og prøver
  • Behov for nye kompetencer. Didaktiske overvejelser mv.

Seminaret vil desuden omfatte nogle af de andre indsatser fra Trepartsaftalen, samt information om og drøftelser af, hvordan disse indsatser bliver sat i værk på EPOS' område.

Seminaret vil derfor både give viden om, forståelse af og inspiration i forhold til de forandringer, som venter lige om hjørnet, og som vil blive en realitet måske allerede i 2018 og i hvert fald tidligt i 2019.

Download program HER

Pris: Kr. 2.500,00 pr. person.

Tilmeldingen er bindende

Tilmeldingsfristen er overskredet.