• Print
  • Print

To målrettede dage til udvikling af prøver

Invitation til workshop om udvikling af prøver til EPOS' AMU-mål

EPOS inviterer til en workshop om udvikling af prøver, hvor I som udviklere har mulighed for i to dage at arbejde med prøverne.

De to dage bliver tilrettelagt, så I får mest mulig tid til at arbejde med prøverne. EPOS og Udviklingsgruppen vil forberede mødet, så der på workshoppen kan faciliteres en hurtig afklaring af spørgsmål og udfordringer.

Den fortløbende kvalitetssikring af prøverne vil desuden blive indtænkt i planlægningen.

Dato: 26. august kl. 10 - 27. august kl. 15

Sted: Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Deltagelse på workshoppen er gratis.

Tilmeldingsfristen er overskredet.