• Print
  • Print

Andet materiale til lokale uddannelsesudvalg

2014

Mål for kvalitet i uddannelserne
Udarbejdet af EPOS. 12 sider.

2010

Håndbog for lokale uddannelsesudvalg
Udarbejdet af PASS og EPOS. 37 sider.

2009

Håndbog for medlemmer af lokale uddannelsesudvalg
Udgivet af fagforbundet 3F. 32 sider.

2006

Fælles markedsføring via regionale konferencer
Fem regionale kon­fe­ren­cer gennemført i en ny form for samarbejde mellem EUU, LUU og skoler.
Udarbejdet af Kubix for EPOS. 57 sider, 2006.

Arbejdet i lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelser
Folder, som beskriver indholdet i og formålet med de lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg. I folderen finder du også nyttige links til hjemmesider om ar­bejd­smar­keds­ud­dan­nel­ser­ne.
Udarbejdet af EPOS. 4 sider, 2006.

Det kan nytte. Parternes rolle i det nye AMU
Hæfte udgivet af Und­er­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et om effekten af de lokale uddannelsesudvalg. Hæftets formål er at være inspiration for efteruddannelsesudvalg, lokale uddannelsesudvalg og AMU-udbydere.
Udarbejdet af Kubix for Undervisningsministeriet. 41 sider, 2006.

2005

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne
En vej­led­ning fra 3F til repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg inden for alle brancher om deres rolle og opgaver.
Udgivet af fagforbundet 3F. 12 sider, 2005.

2004

Lokalt samspil om AMU
Uddannelsesstyrelsens temahæfte, der indeholder inspiration til strategiske drøftelser inden for ar­bejds­mar­keds­ud­dan­nel­ser­ne.
Udarbejdet af Undervisningsministeriet. 22 sider, 2004.