Om AMU

AMU er en forkortelse af ordet arbejdsmarkedsuddannelse. Loven om AMU blev vedtaget i 1960, og den betød, at arbejdsmarkedets parter fik et vidtgående selvstyre og et økonomisk grundlag for at lave erhvervsspecifikke uddannelser for ikke-faglærte arbejdere.

I 1994 blev AMU-loven udvidet til også at omfatte det offentlige område, og parterne på det amtskommunale område etablerede EPOS til at forestå udvikling af uddannelser til dette område.

Arbejdsmarkedsuddannelserne indtager en central placering i Danmarks uddannelsespolitiske målsætning om livslang læring på arbejdsmarkedet. De bidrager til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Har du spørgsmål om AMU? Se Arbejdsmarkedsuddannelser hos Børne- og Undervisningsministeriet.