• Print
  • Print

Forkortelser 

Vi bruger mange forkortelser i uddannelsesverdenen. Her er en liste over dem som vi bruger mest på AMU-området:

 
AMU   Arbejdsmarkedsuddannelse
 
BAI   Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri
 
BAR-SOSU   Branchearbejdsmiljørådet for SOSU
 
CVU   Center for Videregående Uddannelser
 
EMU   Danmarks Undervisningsportal
 
EPOS   Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
 
ETIE   Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi
 
EUD   Erhvervsuddannelserne
 
EUU   Efteruddannelsesudvalg
 
FKB   Fælles kompetencebeskrivelser
 
FOA   FOA - Fag og Arbejde
 
FVU   Forberedende voksenundervisning
 
FUHA   Fagligt Udvalg for Hospitalstekniske Assistenter
 
GVU   Grundlæggende VoksenUddannelse
 
HAKL   Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 
IAU   Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 
IKA   Individuel Kompetenceafklaring
 
IKV   Individuel Kompetencevurdering
 
KHRU   Efteruddannelsesudvalget for Køkken-, Hotel-, Restaurant-, Bager-, Konditor - og Kødbranchen
 
KL   Kommunernes Landsforening
 
KSS   Københavns Socialpædagogiske Seminarium
 
LUU   Lokalt Uddannelsesudvalg
 
MBU   Ministeriet for Børn og Undervisning (nu Undervisningsministeriet)
 
MJE   Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
 
MI   Metalindustriens uddannelsesudvalg
 
PAU   Den Pædagogiske Assistentuddannelse
 
PASS   Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen
 
PGU   Den Pædagogiske Grunduddannelse
 
REU   Rådet for Erhvervsuddannelser
 
SOSU   Social- og Sundhedsuddannelser
 
SUS   Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat
 
TAK   Tilhørende arbejdsmarkedsrelevant kompetence
 
TE   Træ- og Møbelindustriens kompetencecenter
 
TUP   Tværgående Udviklingspulje
 
TUR   Transporterhvervets uddannelsesråd
 
UU-PÆD   Underudvalget for det pædagogiske område
 
UU-SOSU   Underudvalget for Social- og sundhedsområdet
 
UVM   Undervisningsministeriet
 
VEU   Voksen- og efteruddannelse
 
VEUG   VEU-godtgødtgørelse
 
VEU-rådet   Rådet for Voksen- og Efteruddannelse
 


AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.