• Print
  • Print

Love om AMU-programmet

Nedenstående love danner den juridiske ramme om AMU-programmet.

Linkene er til retsinformation.dk, hvor lovene er registreret. På retsinformation.dk kan du, i højre side ved hver enkelt lov, finde en oversigt med links til senere ændringer af forskriften, samt en oversigt med links til den pågældende lovs historiske forskrifter. Desuden kan du finde tilhørende bekendtgørelser og vejledninger ved at klikke på "Alle bekendtgørelser m.v." under temaet Yderligere dokumenter.

 

2019

       
  616   03/06/2019  

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

  609
  28/05/2019  

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 

 

2018

       
  1701   27/12/2018  

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love

  813   21/06/2018  

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 

2015

       
  771
  10/06/2015  

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 

  64
  26/01/2015  

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. (ÅU-loven)

 

2014

       
  226
  04/03/2014  

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-loven)

 

2012

       
  860   24/08/2012  

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Godtgørelsesloven)

 

 

       

Denne side er sidst opdateret d. 17.10.2019AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.