• Print
  • Print

Mere om AMU

AMU-programmet

Arbejdsmarkedsuddannelserne hjælper virksomheder og deres medarbejdere med at tilpasse sig kravene i et foranderligt arbejdsmarked. Du kan læse mere om målgruppe og adgangskrav på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsmarkedsuddannelser - Kort introduktion til begreberne

På uddannelsesguiden.dk finder du en kort introduktion til AMU-systemets fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelse inden for de fælles kompetencebeskrivelser. Der er også information om bedømmelse og bevis, varighed og afholdelsesformer.

AMU for tosprogede

AMU har et særligt tilbud for f.eks. flygtninge og indvandrere med dansk som andetsprog. Dette tilbud introducerer det danske arbejdsmarked i kombination med særlig sprogtræning. Tilbuddet er både tværgående og branchespecifikt. Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.