• Print
  • Print

Deltagervilkår


Adgang

Hvis du er i arbejde:
Arbejdsmarkedsuddannelserne er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte, men andre kan også optages. Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en uddannelse.

Hvis du er ledig:
Der gælder særlige regler, hvis du er ledig. De enkelte uddannelsessteder, A-kasser og Jobcentrene kan give nærmere oplysninger om reglerne.

Tilmelding

Du kan selv tilmelde dig AMU-uddannelser med nemID på efteruddannelse.dk. Du kan også få mere information og kursuskataloger med tilmeldingsskema på de uddannelsessteder, der udbyder uddannelserne, i fagforeninger, på Jobcentrene og hos arbejdsgivere.

Uddannelsesbevis

De fleste AMU-uddannelser afsluttes med en prøve. Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat (bestået prøven), modtager du et uddannelsesbevis.

Kursuspris

Der er som hovedregel ikke deltagerbetaling på EPOS' uddannelser. Dog vil der på nogle af de kurser, uddannelsesstederne udbyder, være en deltagerbetaling på mellem 550 kr. og 800 kr. pr. uge.

Godtgørelse

Kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte, kan få voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) under kurset. VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen og udbetales, såfremt du ikke får løn, mens du deltager i kurset. Får du løn under kurset, udbetales VEU-godtgørelsen til din arbejdsgiver. Du kan læse mere om VEU-godtgørelse og hvordan du søger på veug.dk.

Tilskud til transport

Du har ret til tilskud til befordring, hvis den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km. De enkelte uddannelsessteder kan oplyse mere om reglerne eller du kan læse mere på veug.dk.

Tilskud til opholdsudgifter

Der ydes tilskud til opholdsudgifter, hvis du bor så langt væk fra uddannelsesstedet, at du ikke kan rejse frem og tilbage hver dag. De enkelte uddannelsessteder kan oplyse mere om reglerne.AMU

AMU er forkortelsen for Arbejdsmarkedsuddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan finde mere information om AMU-uddannelser inden for EPOS' område under fanebladet Uddannelser.