• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Inspirationsmateriale til arbejdet i lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg

2017

LUU's arbejde med Farmakologi og medicinhåndtering

PASS anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sik-re et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget.

Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

Danske SOSU-skoler er i færd med at blandt andet at indarbejde bemærkninger fra PASS. Vejledningen forventes offentliggjort januar 2018.

I ovenstående dokument kan du læse om de lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver som følge af Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

2015

Vejledninger om praktikerklæringer

PASS har udviklet praktikerklæringer, som skolerne skal udlevere til praktikstederne ved afslutning af hver praktikperiode. Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema. Det lokale uddannelsesudvalg skal udarbejde hjælpeskema til praktikerklæringen. PASS har udarbejdet forslag til hjælpeskema, som det lokale udannelsesudvalg kan vælge at bruge. 

2014

Talentudvikling
Udarbejdet af PASS. 4 sider

Kvalitet i uddannelserne
Udarbejdet af PASS. 4 sider.