• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikerklæringer for hovedforløb påbegyndt før 01.08.2015

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring.

Praktikerklæringen oplyser, om eleven har nået målene for praktikperioden og angiver praktikstedets vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. 

Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema, som indeholder oplysninger om, hvilke praktikmål eleven har arbejdet med i praktikperioden, og hvilket niveau eleven har nået. 

PASS har udviklet et hjælpeskema til brug for dokumentation af elevens udvikling, men det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at bruge et andet skema. Skolerne skal oplyse praktikstederne om, hvilket skema der bruges lokalt.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. 

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen grundlaget for, at der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven. 

Praktikerklæring og hjælpeskema udleveres af skolen. Udfyldt praktikerklæring og hjælpeskema udleveres til eleven og til skolen. Se vejledning i menuen til venstre.

For hovedforløb påbegyndt inden 01.08.2015

 

Social- og sundhedshjælper   

Vejledende praktikerklæring

 

Afsluttende praktikerklæring

 

Hjælpeskema

 

Social- og sundhedsassistent  

Afsluttende praktikerklæring

 

Hjælpeskema

 

Pædagogisk assistent

Vejledende praktikerklæring

 

Afsluttende praktikerklæring

 

Hjælpeskema