• Print
  • Print

Rapporter mv. udgivet af EPOS

EPOS laver analyser, evalueringer, rapporter og andet materiale, som underbygger udvalgets arbejde. Materialet kan downloades på denne side.

2019

Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde - Delrapport 1: Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i den kommunale psykiatri
Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 80 sider

Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde - Delrapport 2: Perspektiver i optimering af AMUs udbud til EPOS-målgrupperne
Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 26 sider

Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde - Opsummering og udviklingsperspektiver
Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 16 sider

Evaluering af EPOS' uddannelsesudbud på det pædagogiske jobområde - Et styrket fokus på brugerbehov og uddannelsesmålsætninger
Udarbejdet for EPOS af Nelleberg Potentialeudvikling. 61 sider

Social- og sundhedsassistenternes jobfunktion og opgaveudvikling i arbejdet med den ældre medicinske patient i det nære sundhedsvæsen
Udarbejdet for EPOS af Implement Consulting Group. 59 sider

2018

Analyse af kompetencebehov i det danske dagtilbud ved
implementering af en styrket pædagogisk læreplan
Udarbejdet for EPOS af Via University College. 80 sider

2017

Dilemmaer som hverdagskost - Jobfunktioner og opgaveudvikling i arbejdet med borgere med demens
Udarbejdet for EPOS af Kubix. 64 sider

AMU på det pædagogiske jobområde
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut. 72 sider

2016

Social- og sundhedsassistenter i den moderne regionale psykiatri
Udarbejdet for EPOS af Kubix. 57 sider.

Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU
Udarbejdet for EPOS af EVA. 47 sider.

2015

AMU-uddannelser i sammensatte forløb - social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område
Udarbejdet for EPOS af KORA. 109 sider.

Eftersyn af uddannelser indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på social- og sundhedsområdet
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme. 69 sider.

2014

Jobfunktioner og opgaveudvikling på voksenhandicapområdet
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 116 sider.

2013

Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR og Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 70 sider.

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet - Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne
Udarbejdet for EPOS af EVA. 58 sider.

2012

Jobfunktioner og opgaveudvikling på anbringelsesområdet – Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på anbringelsesområdet.
Udarbejdet for EPOS af ARGO. 87 sider.

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde - Forandringer og kompetenceudviklingsbehov på jobområdet
Udarbejdet for EPOS af ARGO. 71 sider.

2011

Jobprofilkatalog: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i SFO og folkeskole – Navigatører i relationer, leg og læring
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 52 sider.

2010

Jobfunktionskatalog - Analyse af kompetencekrav til social- og sundhedspersonalet i forhold til komplekse patientforløb i kommunerne samt forebyggelse og sundhedsfremme i hjemmeplejen m.m.
Udarbejdet for EPOS af ARGO. 56 sider.

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer – inspiration til samarbejde mellem skoler og arbejdspladser
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR og Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 50 sider.

2009

AMU inden for det psykiatriske område - en evaluering og behovsafdækning.
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR. 67 sider.

Analyse af klubområdet for børn og unge
Udarbejdet for EPOS af KL's Konsulentvirksomhed. 55 sider.

2008

Rapport om udvikling af effektmålingsspørgsmål til Viseffekt.dk
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR. 68 sider.

Vejledning til udvikling af effektmålingsspørgsmål til Viseffekt.dk
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR. 73 sider.

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
Udarbejdet for EPOS af Kubix ApS og New Insight A/S. 27 sider.

Eksempler på testredskaber til EPOS-uddannelser
Bilag til "Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU".
Udarbejdet for EPOS af Kubix ApS og New Insight A/S. 39 sider.

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skri­ve­van­ske­lig­he­der
Rapport om en analyse gennemført inden for EPOS' ud­dan­nel­ses­om­rå­de.
Udarbejdet for EPOS af Mærsk Nielsen HR og Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 66 sider.

2007

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 - Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut, Arbejdsliv. 87 sider.

Social- og sundhedsassistent - en profil i bevægelse.
Jobprofiler på social- og sundhedsassistentområdet. Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut. 160 sider.

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.
Et TUP-projekt med deltagelse af tre ef­ter­ud­dan­nel­ses­ud­valg og fire skoler.
Udarbejdet for EPOS m.fl. af Teknologisk Institut. 107 sider.

2006

Fælles markedsføring via regionale konferencer.
Fem regionale konferencer gennemført i en ny form for samarbejde mellem EUU, LUU og skoler.
Udarbejdet for EPOS af Kubix. 57 sider.

2005

Holdsammensætning og oplevet kvalitet.
En rapport om deltagernes tilfredshed med niveauet på EPOS' AMU-uddannelser.
Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv. 21 sider.

2004

Individuel kompetenceafklaring - IKA. Inspiration til at komme i gang.
Inspirationsmateriale til aktiviteten på EPOS-området.
Udarbejdet for EPOS af Social- og sundhedsskolen i Næstved. 59 sider.

2003

Omsorgsmedhjælpere på AMU-uddannelser
Rapport over en undersøgelse af skolernes udbud af AMU-uddannelser målrettet omsorgsmedhjælpere.
Udarbejdet af EPOS, 10 sider.

2002

Bløde mål ad nye veje.
Tværgående evaluering af forsøg med fjernundervisning og bløde mål i Arbejdsmarkedsuddannelserne.
Udarbejdet for EPOS af Videncenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet, 120 sider.

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere, der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse.
Udarbejdet for EPOS af Danmarks Pædagogiske Universitet, 44 sider.

Udgivet før år 2000

Publikationer, der ikke kan downloades fra hjemmesiden, rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Jobudførelse i mødet med fremmede kulturer.
En analyse af kompetence og uddannelsesbehov inden for fem efteruddannelsesudvalg.
Udarbejdet for EPOS m.fl. af Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, 70 sider, 1999.

Deltagelse i AMU-uddannelser på social- og sundhedsområdet - Analyse af barrierer og muligheder.
Udarbejdet for EPOS af Kubix, 41 sider, 1999.

Personlig psykisk sikkerhed ved deltagelse i AMU-uddannelser - Personlig udvikling eller faglig udvikling?
Udarbejdet for EPOS af Elsa Schmidt, 82 sider, 1998.

Plejegruppers   efteruddannelsesbehov i sygehusvæsenet - nu og i fremtiden.
Udarbejdet for EPOS af DSI, Institut for Sundhedsvæsen, 132 sider, 1997.

Private erfaringer - offentlig service.
En kvalifikationsprofil på dagplejen.
Udarbejdet for EPOS af OPUS, 120 sider, 1996.Ny analyse
AMU-uddannelser i sammensatte forløb

EPOS har fået gennemført en analyse af brugen af sammensatte AMU-forløb på EPOS' område. 80 til 85 pct. af aktiviteten på EPOS' område udgøres af sammensatte forløb, hvor hver deltager gennemfører et antal mål planlagt i sammenhæng. Der har ikke tidligere været udarbejdet en samlet oversigt over de anvendte sammensatte forløb med begrundelser for forløbene, erfaringerne mv.

Hent rapporten her