• Print
  • Print

At ramme plet

Social- og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt har færdiggjort et TUP-projekt om uddannelsesplanlægning.

Projektet har haft til formål at udvikle metoder og modeller i uddannelses­planlægning for praksisnære og kompetencegivende læringsformer.

Grundtanken i projektet har været "Uden et mål kan man ikke ramme plet". I planlægningen har de spurgt:

Hvad er arbejdsområdets mål?
Hvilke opgaver knytter sig til jobbet?
Hvilke kompetencer skal udvikles?

Projektet afslørede, at et kursusønske fra en arbejdsplads let kunne dække over helt andre reelle uddannelsesbehov end først antaget.

Hele den fine rapport inkl. bilag kan hentes som en zippet fil her.

6. december 2005