• Print
  • Print

Feltarbejde i dagplejen

CVU Midt-Vest har færdiggjort en rapport om et TUP-projekt i dagplejen. Målet med projektet har været, at dagplejerne kunne reflektere over praksis, skabe positive forandringer i praksis, synliggøre praksis og sætte ord på praksis.
Projektet er baseret på et AMU-forløb for 133 dagplejere i 9 kommuner i Viborg Amt.
Uddannelsesforløbet "Dagpleje som profession" har været sammensat af fire AMU-uddannelser, som har været fordelt på 2 x 14 dage. I perioden mellem de to kursusmoduler har dagplejerne udført et praksisudviklende feltarbejde. Feltarbejdet har været introduceret som planlagt arbejde med henblik på en forandring af praksis.

Projektrapporten inkl. bilag kan hentes her.

16. december 2005