• Print
  • Print

Lærerkonferencer 2005

Til kalenderen
Vi har nu fastlagt datoer for vore lærerkonferencer i 2005. Så er der mulighed for at få dem med i skolernes planlægning. Vi sender senere programmer og tilmeldingsblanketter ud til skolerne.

It-undervisningsmaterialer fra EPOS
Den 20. januar 2005 vil vi lave en workshop om vores it-undervisningsmaterialer. Det er materialer, som er udviklet til flere AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Det bliver en arbejdsdag, hvor der bliver lejlighed til at gøre sig fortrolig med indholdet og teknikken. Der vil også blive mulighed for at diskutere, hvorledes materialet kan bruges i undervisningen. Workshoppen afholdes på Social- og sundhedsskolen i Fredericia.

Augustseminar
Den 15. - 16. august 2005 holder vi det årlige EPOS-seminar på DSB's kursuscenter i Nyborg. Med den solide interesse, der har været for netop den konference, håber vi, at det igen i 2005 vil blive en ramme for gode drøftelser af aktuelle faglige, teoretiske og nyttige temaer. Det har vist sig, at konferencen opleves som stedet, hvor undervisere og kursusledere mødes og knytter netværk. Sådan vil det sikkert også blive næste år.

Små målgrupper
Den 17. - 18. november 2005 vil vi afholde et åbent værksted-arrangement om "De små Målgrupper" (omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, familieplejere, portører, tilsynsførende assistenter m.fl.). Formålet med konferencen er at sætte fokus på den faglige udvikling på områderne og at få øget kursusaktiviteten. Vi måtte desværre aflyse et tilsvarende arrangement i november i år. Flere har fortalt os, at vi meldte for sent ud. Indholdet var relevant nok. Derfor sætter vi den på plakaten igen. Konferencen afholdes på Social- og sundhedsskolen i Fredericia.

Fra teknik til pædagogik
3 seminarer om it-videndeling i AMU
Seminarerne har til formål at få bragt it i undervisningen fra teknik til pædagogik. Det er en række arrangementer, hvor videndeling mellem skolerne kommer til at stå i fokus. Skolerne vil snart modtage mere information fra Nordvestjysk Uddannelsescenter, som er tovholder på projektet.
Der er nye datoer for afholdelsen:
9. - 10. februar 2005 For ledere
16. - 17. marts 2005 For undervisere - 1. seminar
17. - 18. maj 2005 For undervisere - 2. seminar
Arrangør: Undervisningsministeriet og Nordvestjysk Uddannelsescenter i samarbejde med flere efteruddannelsesudvalg, herunder EPOS.

 

 

29. oktober 2005