• Print
  • Print

Ny sekretariatsfunktion i EPOS

Arbejdsmarkedets parter på social- og sundhedsområdet har etableret et nyt udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Udvalget træder i stedet for Rådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Udvalget har pr. 1. januar ansat uddannelseskonsulent Karin Olsen til at varetage sekretariatsfunktionen. Karin får kontor i EPOS og kan kontaktes på direkte tlf.nr. 38 17 82 97 og på e-mail kol@epos-amu.dk.

9. januar 2004