• Print
  • Print

Pris til SOSU-kampagne

Kampagnen SOSU - Mod til Mennesker har modtaget Dansk Kommunikationsforenings Kommunikationspris. Bag kampagnen står Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, Københavns Kommunes Koordinationsudvalg, Københavns Amt og social- og sundhedsskolerne i København og Københavns Amt.

Læs om prisen og vinderen her...