• Print
  • Print

AMU kan gennemføres på utallige måder

Københavns Socialpædagogiske Seminarium har færdiggjort en rapport om et TUP-projekt om fleksibel AMU-uddannelse. Her blev undervisningen flyttet ud på arbejdspladsen, deltagerne mødtes i studiecafeer og resten foregik over nettet. Ved at kombinere netundervisning med det daglige arbejde og en mentorordning er der udviklet en metode til kompetenceudvikling af hele arbejdspladsen. Projektet blev gennemført i samarbejde med kommunerne Birkerød, Karlebo og Græsted-Gilleleje, og der deltog både dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Læs rapporten om det spændende projekt. De mange bilag giver konkret vejledning i, hvordan andre kan gennemføre tilsvarende forløb.

Projektrapporten inkl. bilag kan hentes her.

Et kort resumé kan hentes her.

18. maj 2005