• Print
  • Print

Det bedste af det vi kan

Social- og sundhedsskolerne i Vejle Amt, Social- og sundhedsskolen i Randers og Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter har lanceret den anden rapport om projektet "Det bedste af det vi kan" om fastholdelse af elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Vejle Amt og Randers.

Undersøgelsen konkluderer, at ca. 85 % af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med hjælperuddannelsen. Men samtidig viser undersøgelsen også, at eleverne oplever, at "de lærer noget i teorien som der ikke er tid, rum og plads til i praktikken". Desuden peger rapporten på, at praktikvejlederne spiller en central rolle for eleverne i forbindelse med etablering af formelle læringsrum i praktikken og til at introducere eleverne til de mere uformelle sociale fællesskaber, som også har betydning for læringsmuligheder.

Læs rapporten her

 

Vil du også læse projektets 1. rapport?
Hent her