• Print
  • Print

Dobbeltseminar for undervisere

Under overskriften "Fra teknik til pædagogik" bliver der i marts og maj afholdt dobbeltseminar for undervisere om IT-videndeling. Der er just afsluttet et tilsvarende seminar for ledere. Hvis du klikker på nedenstående, kan du se, hvordan lederseminaret gik og hvordan du kan få en af de få pladser, der endnu er tilbage på seminarerne for underviserne.

"Den der tager del i videndeling får et bæredygtigt arbejdsliv"

Om lederseminaret

16. februar 2005