• Print
  • Print

EPOS-workshop, 20. januar 2005

Dagens formål var, at deltagerne efter eget valg kunne arbejde med et eller flere af 6 it-undervisningsmaterialer, som er udviklet i EPOS-regi.

Jørgen Mohr fra Social- og sundhedsskolen i Vejle og Marianne Svanholt fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium stillede deres viden til rådighed mht. såvel de tekniske som de didaktiske overvejelser bag opbygningen af nogle af materialerne.

Grundlæggende var dagen planlagt som en "hands on"-dag, hvor deltagerne kunne nå at blive fortrolige med udvalgte materialer. En af deltagerne udtrykte under evalueringen "Det er første gang jeg har haft tiden til at finde ud af, hvad der egentlig gemte sig inde på cd-rommen". Nogle deltagere valgte at gå i dybden med materialet og drøftede, hvordan de kunne bruge det til konkret planlægning og gennemførelse af den undervisning, hvori materialerne kan indgå. Andre arbejdede med de tekniske og didaktiske spørgsmål.

Deltagerne benyttede også dagen til videns- og erfaringsudveksling. Det fremadrettede blev sikret gennem de kontakter, der blev etableret med aftaler om at stå i e-post-kontakt med hinanden på tværs af amts- og skolegrænser.

Mette Vase fra Sosu-Københavns Amt har efterfølgende styrket vidensdelingen ved at oprette og invitere til fortsat samarbejde:

Jeg inviterer dig til at være med i min Projektgruppe EPOS-IT på www.projektrum.dk. I vores gruppe har vi mulighed for at kommunikere, debattere, udveksle filer, holde styr på aftaler, foretage afstemninger m.m.

Fælles e-mail adresse: epos-it@projektrum.dk. Alle medlemmer af gruppen får besked, når der sendes post til denne adresse.

Tilmeld dig, hvis du ønsker at deltage i gruppen. Hvis du har problemer med at logge dig ind, så kontakt Mette Vase på mva@kbh.sosu.dk el. 4322 6045.

Venlig hilsen Mette Vase

Vi er glade for Mettes initiativ og regner med, at nogle af jer, der ikke deltog i workshoppen, kan hente inspiration og bidrage til dialogen i projektrummet.

11. februar 2005