• Print
  • Print

Evaluering af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Efter den store omlægning af grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2002 er uddannelserne blevet evalueret. Evalueringen er foregået i 2004 og indeholder:

  • analyse af udviklingen i antallet af ansøgninger og optagne
  • tilfredshedsundersøgelse af aftagende myndigheder, praktik- og arbejdssteder
  • pædagogisk vurdering af reformen

Evalueringen konkluderer, at antallet af helt unge i uddannelserne er steget og opfylder på denne måde intentionerne i reformen. Reformen vurderes overordnet til at have forbedret uddannelserne, dog viser tilfredshedsundersøgelsen, at kommunerne er forbeholdne overfor skoleoptaget. 

 

Læs mere:
Rapporten i sin helhed
Oversigt over evalueringens overordnede konklusioner