• Print
  • Print

Fokus på selvmord blandt ældre

Selvmord blandt ældre kunne nedbringes.
Det viser en undersøgelse fra Vejle Amt, hvor plejepersonalet er blevet interviewet.
Det står centralt i undersøgelsen, at selvmordene kunne have været forhindret, hvis plejepersonalet havde haft større faglig viden samt tid til at arbejde med de ældres problemer.
Som I kan se under "Uddannelser på vej" arbejder EPOS på at få lavet en AMU-uddannelse, som kan klæde personalet bedre på til at tackle selvmordstruede ældre, herunder at turde tage samtaler med personer, der udviser selvmordstruende adfærd.
Uddannelsen vil være færdigudviklet til udbud i december 2005.

27. maj 2005