• Print
  • Print

Forandringer

Strukturreform, lovændringer, lokalpolitiske beslutninger, ny faglig viden. Vi møder bestandig nye udfordringer i jobbet.
I AMU er der nu udviklet en uddannelse, som kan hjælpe os til at finde hoved og hale i forandringsprocesserne. Eller måske blot gøre os klogere på, hvad forandringsprocesserne indebærer.
Uddannelsen hedder "Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser".
Den kan udbydes enkeltstående, men er mere effektfuld, hvis den kobles sammen med andre uddannelser.
Det kan eksempelvis være Samarbejde og organisation, men også faglige temaer i EPOS-regi som Måltidet i pædagogisk arbejde, Forebyggelse og sundhedsfremme, Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede med flere.
Uddannelsen bliver godkendt til brug for EPOS i løbet af november. Uddannelsen koster 300 kroner pr. deltager.

Se uddannelsen her

13. oktober 2005