• Print
  • Print

Fra kursusleverandør til kompetencepartner

Det Nye AMU vil, at der skal være et tæt samarbejde mellem arbejdspladserne og skolerne. I den forbindelse har Undervisningsministeriet og Learning Lab Denmark udsendt en folder med den titel, som står i overskriften.
Folderen fortæller om, hvordan skolerne og arbejdspladserne nytænker deres samarbejde - deltagerne skal mærke, at det, de lærer, er nyttigt for deres arbejde - arbejdspladserne vil forvente, at kurserne spiller tæt sammen med den lokale udvikling - skolerne har ansvar for at sætte praksisnær kompetenceudvikling på dagsordenen. Endelig giver pjecens tanker om partnerskab i praksisnær kompetenceudvikling de lokale uddannelsesudvalg og skolerne anledning til at få drøftet, hvilke temaer der kan indgå i deres samarbejde.
I øvrigt er der i pjecen en fin oversigt over de seneste publikationer om læring i arbejdslivet.

Fra kursusleverandør til kompetencepartner

Vi har tidligere udsendt TUP-rapporten "Den fleksible AMU-Uddannelse" , som bl.a. giver et eksempel på det fleksible AMU og partnerskab. Her er en artikel, som i kort form beskriver rapportens hovedkonklusioner:

Skolen uden mursten

Århus Tekniske Skole har ligeledes udsendt foldere. De er henvendt til virksomheder og skoler, men ikke mindst til dem, der vil beskæftige sig med den nye lærerrolle i praksisnær kompetenceudvikling:

Kompetenceudvikling - samspil mellem virksomheder og erhvervsskoler

Læringsdesigner - ny lærerrolle i partnerskab med virksomheder

24. juni 2005