• Print
  • Print

Mentorordninger på Social- og sundhedsskolen i Københavns Amt

Social- og sundhedsskolen i Københavns Amt, Brøndby afdelingen, har gennem et år tilbudt unge elever med anden etnisk baggrund en mentorordning. Ordningen går ud på, at eleven får en mentor med relation til sundhedsvæsenet, hvor støtten kan være faglig, social og dansksproglig.

Med et år på bagen, oplever både elever og mentorer stor tilfredshed med ordningen. Det overvejes derfor nu at udvide ordningen til også at fungere på Internettet i de tilfælde hvor den geografiske afstand mellem mentor og mentee er stor.

Læs artikel om ordningen her

Hent folder om projektet her