• Print
  • Print

Mesterlære på hjælperuddannelsen og PGU

I forbindelse med regeringens intentioner om at genindføre mesterlæren, har det hurtigarbejdende mesterlæreudvalg nu har præsenteret sine anbefalinger.

Udvalget anbefaler i forhold til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, at der skal etableres to adgangsveje til hjælperuddannelsen og PGUen, nemlig en praktikadgangsvej og en skoleadgangsvej. Der bliver fastlagt en optagelseskvote, hvor 50 % af dimensioneringen optages af den praktiske vej, og 50% optages af skolen.

Den nye ordning betyder, at kommunerne nu i langt højere grad end tilfældet i den eksisterende ordning, kan ansætte de elever, de selv ønsker. Anbefalinger fremsættes nu i et lovforslag. Loven forventes at træde i kraft i 2006.

Læs mesterlæreudvalgets rapport her ... (anbefalingerne for social- og sundhedsuddannelserne: side 17 ff)