• Print
  • Print

Ny eksamensbekendtgørelse

Den længe ventede eksamensbekendtgørelse for erhvervsrettede uddannelse er nu på gaden.

Med eksamensbekendtgørelsen er der foretaget sammenskrivning og tilpasning af de forskellige uddannelsesområders prøve- og eksamensregler, herunder regler for censorvirksomhed. Der er samtidig foretaget ændringer i forhold til de hidtil gældende regler. Herunder bl.a. at alle prøver skal være individuelle, medmindre andet bestemmes i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

Desuden har ministeriet offentliggjort bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Begge bekendtgørelser træder i kraft 1. august 2005.

Læs her:Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelseom grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Eksamensbekendtgørelsen kan hentes her.
Bekendtgørelse for karakterskala og anden bedømmelse kan hentes her.