• Print
  • Print

Ny service på EPOS' hjemmeside

Efter flere opfordringer har vi etableret mulighed for at se, hvornår en uddan­nelse udbydes.

For hver af de uddannelser, der er udviklet af EPOS, kan der nu på vores website findes et link til informationer om, hvor og hvornår uddan­nelsen er planlagt til afholdelse. Linket er placeret lige efter beskrivelsen af uddan­nelsen. Prøv fx her.

Det er et link, der leder til Vidar, statens internetdatabase om voksen­uddan­nel­ser. Det er skolerne selv, der annoncerer uddan­nel­serne der. EPOS kan således ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

26. oktober 2005