• Print
  • Print

Nye uddannelser ved godkendelse af plejefamilier

Fra 1. januar 2006 skal kommunerne iflg. serviceloven sikre, at plejefamilier gennemgår en uddannelse. Deltagelse i uddannelsen er en betingelse for, at plejefamilierne kan godkendes. EPOS har derfor ændret strukturen på vores uddannelser til familieplejere og har udviklet et uddannelsestilbud, der matcher de nye krav.

Vi har udarbejdet en folder til kommunerne, som fortæller mere om det nye tilbud. Hent den her.
Se også folderen med de øvrige uddannelser for familieplejere her.

22. november 2005