• Print
  • Print

Rekrutteringsundersøgelser på social- og sundhedsområdet

Inden for det sidste års tid har 4 amter undersøgt behovet for antallet af uddannelsespladser på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Undersøgelserne laves i de enkelte amter for lokalt at afstemme forholdet mellem antallet af uddannelsespladser i forhold til efterspørgsel på uddannet arbejdskraft inden for pleje- og omsorgsområdet i relevante kommunale, amtslige og private institutioner på social- og sundhedsområdet. På baggrund af dimensioneringsundersøgelserne fastlægges det endelige antal uddannelsespladser af amtsrådet og kommunalbestyrelser.

Undersøgelserne konkluderer overordnet, at der er brug for flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter fremover. For at opfylde fremtidens behov for personale, er der desuden behov for at se på fastholdelsesstrategier både i uddannelserne og på arbejdspladserne.

 

Du kan herunder hente rapporterne.

Fyns Amt: læs mere her

Ribe Amt: læs mere her

Ringkjøbing Amt: læs mere her

Københavns Kommune: læs mere her