• Print
  • Print

Sammenhængende forløb

I forbindelse med evalueringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er der lavet en særlig evaluering af forsøget med "sammenhængende forløb" på 5 social- og sundhedsskoler.

Formålet med forsøget med de sammenhængende har været at lave et forløb med direkte adgang fra social- og sundhedshjælperuddannelsen over i assistentuddannelsen med det særlige formål at tiltrække unge og mindske frafald. Evalueringen er udarbejdet af Udviklingsafdelingen på Social- og sundhedsskolen i Ringkjøbing Amt.

Erfaringerne med de sammenhængende forløb har været positive. Der er derfor lagt op til, at  forløbene gøres permanente.

 

Læs evalueringen af de sammenhængende forløb her.