• Print
  • Print

Statistik

Nu er statistikken for aktiviteten på EPOS' uddannelser i 2003 på gaden. Statistikken viser, at EPOS-området er det 6. største aktivitetsområde blandt de 12 efteruddannelsesudvalg. Opgørelsen pr. uddannelse viser, at der har været efterspørgsel på stort set alle uddannelser.

Statistikken er opgjort på baggrund af nyeste tal fra Undervisningsministeriet. På baggrund af økonomioplysninger skønnes aktiviteten at have været noget større på social- og sundhedsskolerne, end det fremgår af statistikken, men overflytning fra ét indberet­nings­system til et andet har givet problemer.

Se statistikken her.

9. marts 2005