• Print
  • Print

Statistik 2004

Der blev gennemført over 21.000 elevuger på EPOS' ca. 70 kurser i 2004. Aktiviteten på de enkelte uddannelser i 2004 er nu opgjort og viser, at aktiviteten var på niveau med foregående år. Det fremgår desuden, at aktiviteten fordeler sig flot på næsten alle kurser, og at de nye kortere kurser også er populære. Dertil kommer, at skolerne fortæller om stigende aktivitet på almen-faglige kurser, hvilket desværre ikke registreres i den aktuelle statistik på grund af problemer med indberetningssystemet. Fra 2005 vil statistikken blive udbygget med flere oplysninger.

Se statistikken her

16. september 2005