• Print
  • Print

Stop støj - Den Europæiske Arbejdsmiljøuge

I denne uge gennemføres Den Europæiske Arbejdsmiljøuge. Ugen handler i år om støj, og kampagnens slogan er: STOP STØJEN. Formålet er at skærpe bevidstheden om støj og fremme aktiviteter, der gør Europa til et mere sikkert og sundt sted at arbejde.

Mange af EPOS' målgrupper er på deres arbejdsplads udsat for høje støjniveauer. Det er muligt at reducere og bekæmpe støjen. EPOS har udviklet uddannelser, som sætter målgrupperne i stand til at deltage aktivt i forbedring af arbejdsmiljøet, også mht. støj:

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
Forebyggelse og sundhedsfremme
Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd
Brugersikkerhed i pædagogiske dag- og døgntilbud

28. oktober 2005