• Print
  • Print

Tidsplan for udmøntning af kommunalreform for sosu

Undervisningsministeriet har udarbejdet tidsplaner for udmøntningen af kommunalreformen for social- og sundhedsskolerne i forhold til følgende områder:
* lovgivningsprocessen
* etablering af nye statslige selvejende institutioner
* udvikling af modeller for organisering af institutionernes opgaver
* personaleoverdragelse og ledelsesudvikling.

Hent tidsplanen her