• Print
  • Print

Udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Parterne bag Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser besluttede på udvalgsmødet torsdag den 10. marts 2005 at gøre udvalget permanent.

Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser blev nedsat i efteråret 2003 i en prøveperiode frem til foråret 2005. Udvalget overtog i den forbindelse det gamle Råd for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelsers rådgivende forpligtelser overfor undervisningsministeren.

Det permanente udvalg vil deltage aktivt i forbindelse med strukturreformen. Med udvalgets permanentgørelse er udvalgets sekretariat ligeledes en realitet fremover. Brugerne af www.sosuinfo.dk kan derfor se frem til fortsatte løbende opdateringer!