• Print
  • Print

Udvalgets svar på lovforslag om praktiske indgange og sammenhængende forløb (mesterlære) i grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Som opfølgning på regeringens nedsatte mesterlæreudvalg har Udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser afgivet høringssvar. Udvalget er tilfreds med, at de såkaldte sammenhængende forløb bliver permanentgjorte, men efterspørger afklaring om dimensionering fremover.

Læs udvalgets høringssvar her.