• Print
  • Print

Vedtagelse af lov om udmøntning af kommunalreformen

Fredag den 17. juni 2005 vedtog Folketinget loven om udmøntningen af kommunalreformen for bl.a. social- og sundhedsuddannelserne. Social- og sundhedsskolerne overgår derved til statsligt selveje fra januar 2007. Læs den vedtagne lov og betænkning her:

Links til
Betænkningen
Den vedtagne lov