• Print
  • Print

Bestyrelsessammensætningen på bl.a. SOSU-skolerne fra 1. januar 2007

Som følge af strukturreformen, og opfølgning på styrings- og taxameteranalysen, er Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., herunder SOSU-skolerne, vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006.

Af lovens § 5 fremgår de fremtidige bestyrelsers sammensætning. Bekendtgørelse forventes i høring inden sommerferien.

Læs den vedtagne lov her