• Print
  • Print

Dimensioneringsundersøgelse fra Sønderjyllands Amt

 

Fællesbestyrelsen for Sønderjyllands Amt har lavet en ny dimensioneringsundersøgelse for grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

 

 

Undersøgelsen afdækker dels den forventede afgang af social- og sundhedshjælper – og assistenters fra faget (primært pga. alder) og den demografiske udvikling af befolkningen (gruppen af +80 årige vil vokse med ca. 2000 personer i løbet af de næste 10 år). Desuden indgår frafaldsberegninger.

 

 

På baggrund af disse faktorer, konkluderer undersøgelsen, at dimensioneringen på social- og sundhedshjælperuddannelsen skal stige med 72 elever om året, fra 350  til i alt 422 elever.

 

 

Ligeledes skal social- og sundhedsassistentuddannelsen dimensioneringeres med ekstra 78 elever om året, fra nuværende 168 til 246 elever.

 

 

Fællesbestyrelsen i Sønderjyllands Amt har taget undersøgelsen til efterretning og bakker op om stigningen.

 

 

Læs undersøgelsen her.