• Print
  • Print

EPOS udvider sit arbejdsfelt

Pr. 1. marts 2006 overtog EPOS sekretariatsfunktionen for Portør­uddan­nelses­nævnet.
Portøruddannelsesnævnet består af arbejdsmarkedets parter på området (ARF, H:S og FOA) og varetager den overordnede styring af portør­uddan­nel­sen. Portøruddannelsen er en overenskomstaftalt uddannelse, der består af både grunduddannelse og overbygningsmoduler. Uddannelsen udbydes af fire skoler fordelt over landet.
I løbet af efteråret vil vi lancere en hjemmeside, der kan præsentere uddan­nel­sen og informere om aktiviteten.