• Print
  • Print

Ekstra midler til AMU-aktiviteter i år

Undervisningsministeriet oplyser, at AMU-udbyderne i år har fået tildelt stort set alle de midler til udbud af AMU-aktiviteter, som de har bedt om. "Når vi inddrager forårspakkemidlerne i de tildelte beløb, har det i år været muligt at efterkomme stort set alle de ønsker til AMU-aktivitet, som skolerne har bedt om", siger Thomas Felland i Undervisningsministeriet.

AMU-midlerne blev ikke opbrugt i 2005, og nu overføres ca. ¼ mio. kr. fra sidste år til dette års AMU-ramme. Det svarer til en øget bevilling på ca. 10% til AMU-aktivitet i 2006. Skolerne vil i løbet af foråret få mulighed for at søge disse midler, såfremt der opstår yderligere behov.

Der bliver altså gode muligheder for at bruge AMU til efteruddannelse i år.

20. januar 2006