• Print
  • Print

Hvad er et godt uddannelsesforløb?

Skolen i Hammer Bakker og Fællesbestyrelsen i Nordjyllands Amt har lavet en undersøgelse af, hvad er et godt uddannelsesforløb med det formål at reducere frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

På baggrund af samtaler med elever og praktiksteder præsenteres i rapporten en lang række faktorer, der har betydning for et godt uddannelsesforløb med forkus på elevernes praktiksted.

Rapporten rummer overvejelser om, hvilken rolle elevernes motivation for at være på uddannelsen har for gennemførelse af uddannelsen, og anbefalinger til, hvordan modtagelsen af eleven på praktikstedet kan foregå, praktikstedets holdning til elever og gennemførelsen af praktik, skole og praktiksamarbejdet mv.

Rapporten henvender sig både til skole og praktikvirksomheder.

Læs rapporten i sin fulde længde her