• Print
  • Print

Fremtidssikring af ervhvervsuddannelserne

To udvalg under undervisningsministeriet har færdiggjort rapporter med bud på fremtidssikring af erhvervsuddannelserne i forbindelse med regeringens intention om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse.

Blandt forslagene er bl.a.:

* kommunale handlingsplaner for, hvordan unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse
* styrket vejledning - allerede i grundskolen
* mere praksisnær undervisning i ungdomsuddannelserne

* trindeling af erhvervsuddannelser
* udviklingsarbejder mhp. at finde modeller for etablering af flere praktikpladser
* styrkelse af analyse- og prognoser for at sikre et bedre grundlag for den fortsatte udvikling af erhvervsuddannelserne
* Skolerne skal have bedre mulighed for at skabe flere og mere målrettede uddannelsestilbud og for at skabe bedre grundlag for udvikling af nye erhvervsuddannelser

Læs de to udvalgsrapporter her:
Forslag til handlingsplan for at alle unge gennemfører en erhvervsuddannelse (word)
Rapport fra fremtidssikring af erhvervsuddannelserne (pdf)

Ministeriets pressemeddelelse kan læses her