• Print
  • Print

Godt undervisningsmiljø mindsker frafald

Ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø har stillet skarpt på undervisningsmiljøet på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og erhvervsuddannelserne. Anledningen er regeringens intentioner om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015.

Undersøgelsen sætter fokus på elevernes syn på undervisningsmiljøet, og belyser, at det sociale undervisningsmiljø har stor betydning for fastholdelse af eleverne i uddannelserne.

Undervisningsmiljøet i SOSU

1235 igangværende social- og sundhedselever og 489 frafaldne elever fordelt på PGUen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen og spredt på 18 social- og sundhedsskoler indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen går ind og analyserer på en lang række af faktorer som tilsammen kan give et bredt billede af undervisningsmiljøet på SOSU-skolerne - herunder elevernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund, etniske tilhørsforhold mv.

Plads til forbedringer

Undersøgelsen viser, at der er plads til forbedringer i undervisningsmiljøet på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Eksempelvis oplever 19 % af de adspurgte PGU-elever mangel på støtte og hjælpsomhed fra medstuderende, hvilket indikerer et svagt klassesammenhold. På samme spørgsmål svarer 10 % af social- og sundhedshjælperne mangel på støtte og hjælpsomhed, mens 12 % af social- og sundhedsassistenteleverne har tilsvarende oplevelse.

Mobning

Også spørgsmålet om mobning indgår som et vigtigt parameter i vurderingen af undervisningsmiljøet på SOSU-skolerne. Her er den opsigtsvækkende konklusion i undersøgelsen, at 10 % af eleverne med anden etnisk baggrund følger sig mobbet.

Tilfredshed med undervisningen

Undersøgelsen viser også, at 55% af de adspurgte elever på SOSU-skolerne er tilfredse med undervisningen, hvilket svarer overens med elevernes tilfredshed på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Hent rapporten i sin fulde længde her

Analysens væsentligste resultater kan ses her

Læs dele af pressens omtale af rapporten her