• Print
  • Print

Håndbog om overgang til selveje

Undervisningsministeriet har udarbejdet en håndbog til de midlertidige bestyrelser på social- og sundhedsskolerne. Håndbogen handler om de midlertidige bestyrelsers opgaver og kompetencer. Den kommer med gode råd til bestyrelsesarbejdet, beskriver de selvejende institutioner og indeholder konkrete fakta.

Håndbogen er gratis (dog med ekspeditionsgebyr) og kan bestilles hos Nordisk Bog Center (tlf. 5636-4048)

Håndbogen kan hentes elektronisk her